Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Tabiat Olaylarının Etkisi Altında Dini Düşüncenin Anlam Kazanması

leave a comment »


Yaşları 7–12 arası çocuklara tabiat olaylarının Yüce Allah tarafından yaratıldıkları konusu ile ilgili çeşitli sorular sorulmuş, işte onların verdikleri cevaplardan bazıları;

 

7- 9 yaş arası grup;

 

* * “ Suları, koca denizleri, Allah tek başına yaratmıştır. Bunu nasıl yaratıyor?/ Ben yeşilliği, çayırları, dereleri severim./ Bahar, yaz hoşuma gider. Kış hoşuma gitmez.

 — Evet, insanlar onları yapamazlar, göğü gökte tutamazlar. Allah çok kuvvetlidir. O dünyaya ışık veriyor, ışık vermese karanlıkta kalırdık. Her şeyi idare eden Allah’tır. Ben yağmur istemiyorum, yine yağıyor. Ben kar istemiyorum, yine yağıyor.

— Bazen içimden bu dağları kim yaptı diye sorar, insanlar yapamazlar derdim. Küçükken kumun üzerine su döküyorlar, deniz oluyor zannederdim. Sonra onu da anladım ki bunu yapan Allah’tır. Bunu ben kendi kendime anladım. Suyu toprağa döküverdim, toprak suyu emiverdi. Suyu devamlı dökersem, su biraz birikiyor. Bu da çok sürmez ki,

— Dünyanın, insanların ve hayvanların nasıl yaratıldığını düşünürüm, Allah bulutları nasıl yaratmış? Ağaçları nasıl kalın yapıyor? Balıklar neden suda yaşıyor, neden karada yaşayamaz? Bunları Allah böyle istemiş, evet ama sebebini anlatamam. Kimse bana bir şey söylemedi.”

 

10–12 yaş arası grup;

 

** “ Doğru, insan nasıl yazısından belli oluyorsa, Allah’ta yarattığından belli olur. Allah işlerini yapsın diye bize güneş verdi, gece düşmesinler diye ay’ı verdi.

— Düşünüyorum, Allah şu koca dünyayı nasıl yaratmış, bu dünya nasıl olmuş, insanlar nasıl olmuş? …Sonra, taşı, toprağı, dağı, suyu nasıl yaratmıştır? Sonra, bir çocuk ilk doğduğunda küçücük bir çocuk, büyüyor, Bu nasıl oluyor? Sonra, bir de ineğimize yeşil ot yediriyoruz ama karnından beyaz süt çıkıyor. Mesela, bazı bitkilerde süt oluyor. Bunları kim koyuyor, nasıl oluyor? Demek ki Allah o kadar güçlüymüş ki bunları yapıyor.

— Toprağın altında sular neden tükenmez? Allah nasıl yetiriyor, bitiriyor? Allah bizi susuz bıraksa ölürüz. Az su yaşatıyor, denize düşsek ölürüz, bu nasıl oluyor? Bunların hepsi Allah’ın işidir, biz bunları pek bilemeyiz.

— Güneş düşmeden gökte nasıl gidiyor? Allah bunu nasıl yapmış, güneş, ay nasıl olmuştur, bir tohum nasıl çimlenir?…Allah şekiller(düzenler) kurmuştur,insanın hiç yapamadığı şey;Mercimeği toprağa ekiyoruz.Bir taneden yeşillik oluyor,büyüyor.Ondan çok mercimek oluyor,bu nasıl oluyor?Bunu yapan Allah’tır,Allah’ın işidir.

— Gök gürlerken dua okurum üstüme göçmesin diye. Bazen geceleri gökyüzünü yıldızları seyrederim, onlar orada nasıl duruyorlar. Yıldızlar ve ay gündüzleri neye görünmez? Güneş batarken gördüğümüz renkleri Allah yaratmıştır. Onları kimse yapamaz.”

 

     Görüldüğü üzere, araştırıcı gözlemleriyle çevresine ve dış dünyaya açılan çocuk, sürekli tabiatın uyarıları ile karşı karşıya bulunmaktadır. Çünkü o tabiatla her bakımdan beraberdir. Hele tabiatı daha yakından izleyen ve ona daha bağlı olan köy çocuğu, gökyüzünün ufuklarla sınırladığı dünyası içinde tabiatla baş başadır. Çocuğun üzerinde gezdiği toprağı, yeşillikleri, ekinleri, hayvanları ve onlardan elde edilen ürünleriyle hava şartları, yağmuru, karı, buzu, fırtınası, soğuğu ve sıcağı ile doğan güneşi, doğuşu ve batışıyla, loş ışıklı ayı ve parlayan yıldızlarıyla, etrafını çevreleyen coğrafi yapısı dağları, ovaları ve sularıyla, kısaca içinde yaşadığı dünya, tabiat olayları, onların düzenli akışı, güzelliği, çirkinliği, sevimliliği, eziyeti, canlısı, cansızı, gecesi, gündüzü, hayatı ve ölümüyle onu yakından kuşatmaktadır. Bunlar, bilinçli veya bilinçsiz sürekli tabiatı gözleyen diğer yöre çocuklarının dini düşüncesi üzerinde etkili olmaktadır. Merak duygusunun da çocuğu sürüklemesiyle tabiatta cereyan eden her şeyin Tanrı’nın yaratmasıyla olduğu fikrinin gittikçe işlenmesi dinsel anlayışın ve düşüncenin değişerek gelişmesinde etkili olmaktadır.   

 

           Kıymetli hocam Kerim YAVUZ’un henüz doçent olduğu dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’nca yayımlanmış doktora tezi olan “Çocukta Dini Duygu Ve Düşüncenin Gelişmesi” (Ankara–1987) Adlı kitap kaynak alınarak ve metinler kısaltılarak tarafımca hazırlanmıştır.

 

Written by Sarı Sayfalar

November 8, 2008 at 12:59 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: