Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Namazın Şartları

leave a comment »


Allah, bütün bir kâinatı belli bir düzen ve program için de yaratmıştır. Belli bir amacı veya hedefi olmayan bir yaratılış örneği gösterilemez. Yüce Allah’ın bu şekilde yaratacağı şeyleri belirlemesine kader diyoruz. İbadetlerin amaç ve gayesine uygun olarak yapılabilmesinin belli bir takım kuralları vardır. Namaz kılmanın da bazı kuralları vardır. Müslüman olmak, akıllı ve ergenlik çağında bulunmak gibi. Bu kurallara namazın şartları denir.

Aydın AKDENİZ

Written by Sarı Sayfalar

November 8, 2008 at 12:14 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: