Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Mübarek Gün Ve Geceler

leave a comment »


A – Üç Aylar; Hicri takvimin, Recep, Şaban ve Ramazan ayları Müslümanlar arasında üç aylar olarak bilinen aylardır. Bu aylar dinimize göre çok kutlu ve mübarek aylardır. Hz. Muhammed (a.s.) Allah’a yaptığı ibadet ve taâtını bu aylarda arttırır, kimsesiz ve yoksullara daha çok sadaka verirdi. Mübarek kandil geceleri de üç aylar içinde kutlanır. Hz. Aişe peygamberimiz için “ Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim” demiştir.

     Ramazan Ayı için peygamberimiz ; “Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır.” Diyerek ramazan ayının yüksek faziletleri hakkında bilgi vermişlerdir. Recep ve Şaban ayları, ramazanı müjdeleyen aylardır. Bu aylarda tövbe ve istiğfarı arttırmalı, namazları kılarken daha bir titiz davranmalı, oruç tutmalı, Kur’ân okumalı ve dua etmeye çalışarak üç ayların bereketinden faydalanılmaya bakılmalıdır.

    B – Mevlid Kandili; Hz. Muhammed (A.S.) hicri takvime göre, Rebiyyulevvel ayının 12. gecesinde doğmuşlardır. Miladi takvime göre bu, 20 Nisan 571 tarihine karşılık gelir.

Mevlid-i Nebi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğumu anlamına gelir. Her yıl bu tarihte, peygamberimizin kutlu doğumu münasebetiyle kutlamalar yapılır ve Süleyman Çelebi’nin yazdığı “Mevlid”, (vesiletü’n-Necat) isimli manzum eseri okunur.

     C – Regâib Kandili; Receb ayının ilk cuma gecesine rastlayan gecedir. “ Ragîbe”  sözlük olarak; kıymetli, değerli, çok lütuf ve ihsan, iyiliği bol anlamlarında kullanılır. Regâib gecesi ise; lütuf ve ihsanla dolu değeri büyük bir gece anlamına gelir. İslam büyüklerinin anlattığına göre peygamberimiz bu gece de Yüce Allah’ın pek çok manevi ikramlarına mazhar olmuş ve bu sebeple şükür için namaz kılarak dualar etmiştir. Bu gece tövbelerin kabul edildiği ve Allah’ın, kullarına ikram ve ihsanlarda bulunduğu bir gecedir.

     D – Mi’rac Kandili; Mi’rac, “ urûc” kökünden türetilen bir kavram olup, sözlükte “ yükseğe çıkmak” anlamında kullanılmaktadır. Peygamberimiz;  Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Burak isimli bir binit ile Kudüs’teki Beyt-i Makdis’e götürülmüş sonra manevi bir merdivenle gök katları kendisine açılmış, buralarda çeşitli peygamberlerle görüştükten sonra kendisine Sidretü’l Münteha ve Beyt-i Mamur gösterilmiş, daha sonra da Refref isimli bir binit ile Alla’a yaklaştırılarak ilahi sırlara mazhar olmuştur. İşte bu geceye Mi’rac Gece’si denilmektedir.Bu gece, beş vakit namazın farz kılındığı bir gecedir. Ayrıca, Allah’a şirk koşmamaları ve tevhid inancından sapmamaları halinde Müslümanlara cenneti görecekleri müjdelenmiş, Bakara suresinin son ayetleri ile İsra suresinin 22–39. ayetleri bu gece nazil olmuştur.

     E – Berat Kandili; Şaban ayının on dördünü on beşine bağlayan gecedir. Bu gece de Allah tarafından meleklere ecel ve rızklarla ilgili bilgiler verilir. Bu gece de yapılan ibadetlerin fazileti çok olmaktadır. İlahi feyz ve bereketlerle dolu olan bir gecedir. Mağfiret gecesi olup peygamberimize şefaatin tamamının verildiği bir gecedir. Bu gecenin bereketinden; büyücüler, kin duyanlar, içkide ısrarlı olanlar, ana-babaya karşı gelenler, zina etmekte ısrarlı olanlar faydalanamazlar.

     F – Kadir Gecesi; Peygamberimiz tarafından Ramazan’ın yirmisinden sonraki tek sayıyla biten gecelerde aranması önerilen Kadir gecesi, Ramazan’ın 27. gecesi olarak kabul görüp kutlanan gecedir. Kadir gecesinin tam olarak zamanının verilmemesi, ramazan gecelerinin ibadetle ihya edilmesi içindir. Kadir gecesinin özellikleri şunlardır;

* Kur’ân-ı Kerim, bu gece nazil olmaya başlamıştır.

* Bu gece içinde Kadir gecesi bulunmayan bin ay’lık ibadetten daha hayırlıdır.( 83,33 yıl)

* Hüküm gecesidir. O yıl içinde gerçekleşecek ilahi takdir meleklere açıklanır.

* Şeref ve azamet gecesi diye yorumlanmıştır.

* Bu gece yeryüzüne çok sayıda melek iner.

* Çok değerli bir gece olması nedeniyle “kadr” kelimesi tek başına bir sureye isim olmuştur. 

 

          Bu geceler de bolca ibadet etmeli, kazaya kalan namazlar varsa kaza edilmeli, kaza borcu olmayanlar nafile namaz kılmalıdırlar. Kur’ân okunmalı ya da okunan sureler dinlenmeli, bolca dua edilmeye çalışılmalı, Allah’a istiğfar edilmeli, zikr ve tefekkür ederek, Allah’a olan teslimiyet ve bağlılık pekiştirilmelidir.

 

 

        Yararlanılan Kaynak ; “ Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi, Kaynak Kitap,( Akaid-İbadet-Ahlak-Siyer)” , Marifet Yayınları, Yaylacık Matbaası, İstanbul–1985.

 

 Hazırlayan ; Aydın AKDENİZ.

aakdeniz1965@gmail.com

 

Written by Sarı Sayfalar

November 8, 2008 at 12:22 pm

Posted in Uncategorized

Tagged with , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: