Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Kutsal Kitabımıza Göre Cinler

leave a comment »


Melekler gibi gözle görülmeyen varlıklardan olan cinler hakkında tek bilgi kaynağımız vahiydir. Kuran’da ve Hadislerde ( peygamberimizin sözleri ) cinler ve özelikleri hakkında çeşitli bilgiler verilmektedir. Cinlerin görülmeyişleri, onların görme yeteneğimizin sınırlarının ötesinde bir yaratılışa sahip olmalarındandır.

Rahman Suresi 15. Ayette onlarla ilgili olarak şöyle buyrulur ; “ Cânnı ( cinlerin atası )’da yalın, saf bir ateşten yarattı.” Ateşten yaratılmış olan cinler, insanlar gibi yeme, içme, evlenme, çoğalma, doğma, yaşlanarak ölme özelliklerine sahiptir. Cinlerde insanlar gibi iman etmekle sorumludurlar, yaptıkları işlerden dolayı hesaba çekilecek, iyileri cennet ile mükâfatlandırılacak, kötüleri cehennemde azap görecektir. Bu nedenle Hz. Muhammed’in cinlere İslamı anlattığı, bir kısmının iman ettiği, bir kısmının da inkâr ettiği Kuran’ın çeşitli ayetlerinde anlatılmaktadır. Örneğin Cinn Suresi 1–2. ayetlerde, okunan Kuran’ı dinleyen cinlerin kendi topluluklarına geri döndükleri zaman arkadaşlarına şunları söyledikleri belirtilir ; “ Ey kavmimiz, biz doğru yolu gösteren ve hayranlık uyandıran bir Kur’an dinledik ve ona inandık. Bundan sonra Rabbimize asla hiçbir şeyi ortak koşmayacağız.”

     Cinler topluluklar halinde yaşarlar, ateşten yaratıldıkları için çok hızlı hareket edebilir, çok ağır işler yapabilir, insanın görmediği ve bilmediği pek çok şeyi bilebilirler. Ancak Gayb’a ait şeyleri bilemezler. Kuran’da Hz. Süleyman’ın Kudüs’teki mabedi cinlere yaptırdığı, asasına yaslandığı halde onları izlerken öldüğü ve cinlerin bunu anlayamadıkları için mabedin yapımına devam ettikleri anlatılır.

 

 

 

 

Written by Sarı Sayfalar

November 8, 2008 at 12:37 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: