Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Kültürün Ayrılmaz Öğesi Olarak Din

leave a comment »


İçinde yaşadığı ortam ile sürekli ilişki halinde olan insan, yaratılışının gereği olarak bilgi ve deneyimlerini arttırmak amacıyla çevresini tanımaya çalışır, iyi ve kötü, güzel ve çirkin, doğru ve yanlış şeklinde tanımlamalarda bulunur. Onun bu arayışları, davranışlarının niteliği hakkındaki sorularına aradığı cevaplar, dinler tarafından karşılanmış ve insan ancak bu şekilde mutlu olabilmiştir.

     Bu bakımdan her toplumun kültürün de değişmez bir unsur olarak dinin etkileri açık bir şekilde görülmektedir. Toplumların maddi ve manevi kültürlerinin oluşumunda dini inançların doğrudan doğruya etkileri vardır.

 

 Hazırlayan ; Aydın AKDENİZ.

Written by Sarı Sayfalar

November 8, 2008 at 12:31 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: