Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Kültür Ve Kültürün Öğeleri

leave a comment »


Kültür, bir toplumun nesilden nesile aktardığı inanç, bilgi, deneyim ve uygulamaları kapsayan her türlü maddi ve manevi değerler bütünüdür. Bir toplumun sahip olduğu nitelikleri kendine özgü metotlarla işlemesi sonucun da oluşan kültürel değerler, nesilden nesile aktarılırlar ve oluşumları uzun zaman alır. İnsan, kendisini içinde yaşadığı topluma uyumunu sağlayacak olan davranışları geliştirirken kişisel özelliklerinin yanı sıra yaşadığı toplumun değer yargılarından da faydalanır. Nerede nasıl hareket edeceğini, hangi konularda nelere inanacağını çevresindeki büyüklerinin deneyimlerinden, okuduğu kitaplardan ve bunların değerlendirilmesi sırasında da kendi yeteneklerinden yararlanır. Kültürel değerler, toplumun bireylerine hazır davranış kalıpları sunarak onun zaman kaybetmeden kendisi için en doğru tercihleri yapabilmesine yardımcı olur. Böylece, zaman için de bu değerler test edilerek bunlardan en yararlı olanları yaşatılır ve sonraki nesillere aktarılır. İşte kültürel değerlerin bu şekilde nesiller tarafından ele alınarak işlenmesi ve bunun sonraki nesile aktarılması, kültür de devamlılık ve değişkenliğin bulunduğunu gösterir.

     Kültürel değerler, milletleri birbirinden ayıran özelliğe de sahiptir. Her Milletin algılaması, gelenek ve görenekleri birbirinden farklı olduğu için ortaya koyup geliştirdikleri kültürel unsurlar da farklı olmaktadır. İbadethane örneğini vermek gerekirse, bu biz Müslümanlar için cami ya da mescid çağrışımı yaparken bir Hıristiyan da kilise çağrışımı yapmaktadır. Kültürel değerlerin değişkenliği, bir milletin kendi içinde de bulunmaktadır.

     Kültür, Maddi ve manevi öğelerden oluşur. Maddi öğeler, toplumun sahip olup ürettiği her türlü araç, gereç ve teknik birikim ve yöntemlerdir. Giyim, kuşam biçimleri, barınma ihtiyacını karşılayan bina modelleri kültürün maddi öğelerine örnek olarak verilebilirken, din, dil, sanat ve edebiyat, örf ve adetler kültürün manevi yönüne ait örnekler olmaktadır.

     Aynı kültürü paylaşan insanların daha kolay anlaşabilmeleri, farklı kültürlere sahip olanların ise bunlar kadar kolay anlaşamamaları, kültürün birleştirici ve ayırıcı bir özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

     Bu vatan da yaşayan biz Türkler, ortak bir geçmişe ve bizi geleceğe taşıyacak ortak ülkü birliğine sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kültürümüze bağlıyız. Bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımıza onun uğrunda atalarımızdan nicelerinin canlarını seve seve verdiğini hatırlayarak sahip çıkmanın, ona saygı ve sevgi duymanın bir vatandaşlık görevi olduğunu biliriz. İstiklal Marşımız da bağımsızlığımızı simgeleyen sembollerimizden biridir. Ona olan sevgimizi, İstiklal Marşımız okunurken saygıyla ayağa kalkmak, okunuşa canı gönülden katılarak gösteririz. Şehit ve gazilerimiz, ülkemizin ve manevi değerlerimizin savunulmasında, hayatlarını vermiş, büyük çaba göstermiş kişilerdir. Hayatlarını kaybetmiş şehitlerimizi rahmetle anmak, onlar için dua etmek, gazilerimizi de hatırlayarak onları ziyaret etmek ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak vatandaşlık görevlerimizden olup, bu anlayış bizlere atalarımızdan tevarüs eden belirgin kültürel unsurlarımızdandır.

 

Aydın AKDENİZ

 

 

Written by Sarı Sayfalar

November 8, 2008 at 12:29 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: