Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Abdest, Boy Abdesti Ve Teyemmüm

leave a comment »


 

 

     Kur’ân-ı Kerim’deki, Mâide suresi 6. ayette belirtilen ; “ Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mesh edip topuklarınıza kadar ayaklarınızı yıkayın…” buyruk nedeniyle abdest almadan namaz kılınmaz. Abdest namazdan önce ayet ve peygamberimizin sünnetiyle belirtilen şekilde vücudumuzun ilgili organlarının yıkanarak temizlenmesi demektir. Abdestin Farzları şunlardır;

A – Yüzü yıkamak

B – Elleri dirseklerle birlikte yıkamak

C – Başın dörtte birini mesh etmek ( ıslak el ile başın sıvazlanması )

D – Ayakları topuklarıyla yıkamak

 

     Farz ve sünnetleriyle birlikte abdest şöyle alınır;

* Önce “ niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” denilerek niyet edilir. “ Euzübillahimineşşeytanirracîm.Bismillâhirrahmanirrahîm”denilerek eûzü besmele çekilir.

*  Eller bileklere kadar yıkanır. Yüzük varsa yıkanırken oynatılır. Parmak araları da yıkanır.

*  Sağ avuçla ağza üç kez su alınarak ağız güzelce çalkalanır.

*  Üç kez sağ avuçla su alınarak burna çekilir ve burun temizlenir.

*  Yüz saç bitimlerinden itibaren kulakların yumuşak kısımlarına kadar çene altıda dâhil üç kez yıkanır.

*  Sağ ve sol kol, üç kez dirseklerde dâhil olacak şekilde yıkanır.

*  Sağ el ıslatılarak başın ¼’ü mesh edilir.

*  Eller ıslatılarak işaret parmaklarıyla kulakların içi başparmaklarla kulakların dışı temizlenir. Kalan parmakların dışıyla da boyun (ense) mesh edilir.

*  Önce sağ ayaktan başlayarak, ayaklar topuklarıyla birlikte parmak araları güzelce temizlenerek yıkanır.

     Abdest; uyumak, vücudumuzun herhangi bir yerinin kanaması, tuvalet ihtiyacının giderilmesi ve yellenmek gibi nedenlerle bozulur. Bu durumlarda yeniden alınması gerekir.

 

  Boy abdesti ( gusül ) ;

 

     Boy abdesti, ağzı, burnu üçer defa dolu dolu su alarak temizledikten sonra bütün vücudu tepeden tırnağa kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak demektir. Boy abdestinin farzları şunlardır: a ) Ağzı su ile dolu dolu çalkalayarak yıkamak, b ) Burna su çekerek iyce yıkamak, c ) Vücudun tamamını kuru yer bırakmaksızın yıkamak.

    Boy abdesti almak bir ibadet olduğu için boy abdesti almaya, abdestte olduğu gibi niyet ve besmele çekilerek başlanır. Vücudun kirli kısımları yıkanır. Daha sonra ağza üç defa dolu dolu su alınarak ağız çalkalanır. Ardından burna üçer defa su alınır, genize kadar çekilen bu suyla burun temizlenir. Son olarak bütün bir vücut yıkanır. Boy abdestinin, cuma ve bayram günlerinde alınması Peygamberimizin sünnetlerinden ( uygulamalarından ) biridir. Abdest ve boy abdesti dinimize göre temiz sayılan sularla alınmalıdır.

 

 

    Teyemmüm:

 

     Temiz suyun bulunamaması, kullanılamaması veya hastalık nedeniyle suyun kullanılamaması gibi çeşitli nedenlerle su ile abdest yerine teyemmüm edilir. Teyemmüm; niyet edip temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye ellerin iç kısmıyla dokunarak yüzü ve kolları mesh etmek demektir. Mâide Suresi 6. ayette Yüce Allah ; “…Su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve ( dirseklere kadar) ellerinizi onunla mesh edin…” buyurmaktadır. Teyemmümün Farzları iki olup bunlar; a- Niyet etmek, b- Ellerin iç kısmını temiz bir toprağa dokundurup, yüz ve kolları mesh etmektir.

     Farz ve sünnetleriyle teyemmüm şöyle alınır; Niyetle birlikte besmele çekilir. Eller, parmaklar açık olarak toprak ya da toprak cinsinden olan kum, tuğla vb. şeylere sürülür, eller başparmakların hizasından birbirine vurularak silkelendikten sonra yüze sürülerek yüz meshedilir. İkinci kez eller, aynı şekilde toprağa sürüldükten sonra önce sol el ile sağ kol sonra sağ el ile sol kol meshedilir.

     Abdesti bozan şeyler aynı zamanda teyemmümü de bozar. Teyemmüm ayrıca suyun bulunması ya da suyun kullanılabilir hale gelmesiyle de bozulur. Bu durumda yeniden abdest alınması gerekir.

 

Aydın AKDENİZ

aakdeniz1965@gmail.com

 

Written by Sarı Sayfalar

November 8, 2008 at 11:50 am

Posted in Religion

Tagged with , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: