Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Edebiyatımızdaki Dini Motifler

leave a comment »


 

      Edebiyat; insanların duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla işleyerek, biçimlendirdikleri bir sanat biçimidir. Her toplum kendine özgü bir edebiyat anlayışı ortaya koyar. Bu özelliklerini yazılı ve sözlü edebiyatları ile sonraki nesillere aktarırlar. Türkler, İslam dinini benimsedikten sonra dinimizin dünya görüşünü yansıtan pek çok sayıda edebi eser vermişlerdir. Allah’ın varlığı ve birliğinin konu edildiği Tevhid, Allah’a samimiyetle yapılan yakarış ve duaların konu edildiği Münacat, Peygamberimize duyulan sevgi ve bağlılığın anlatıldığı Naat, Peygamberimizin ve İslam büyüklerinin gazalarının anlatıldığı Gazavatname türü eserler hep dinimizin etkisiyle yazılmış edebi örneklerimizdendir. Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevisi ile, Yunus Emre Divan’ı ile Süleyman Çelebi halk arasında “mevlit” olarak bilinen Vesiletün-Necat ( Kurtuluş Sebebi )’ı ile kendi dönemlerinin en güzel edebi eserlerini vermişerdir.

 

 Hazırlayan ; Aydın AKDENİZ.

aakdeniz1965@gmail.com

 

Written by Sarı Sayfalar

November 3, 2008 at 12:02 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: