Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Dilimizdeki Dini Motifler

leave a comment »


 

     Dil, insanların duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarırlarken kullandıkları önemli bir düşünme aracıdır. Toplumlar, sahip oldukları kültürel birikimleri dil aracılığı ile sonraki nesillere aktarır ve böylece bu değerlerin yaşamasını ve sürekliliğini sağlamış olurlar. Bu nedenle dil, kültürün en önemli öğelerinden biri olmaktadır.

     Türkler olarak bizim çok köklü bir dilimiz vardır. Bu dil sayesinde değerli eserler ortaya koymuşuz. İslam’ı kabullendikten sonra dilimiz zenginleşmiş, pek çok yeni kavram ve yeni sözcük kazanmıştır. Allah, peygamber, günah, sevap, zekât, namaz, cennet, cehennem kıyamet gibi sözcükler bunlardan yalnızca bazılarıdır.

     Ayrıca gündelik yaşamda daha başka da dini içerikli ifadeler kullanırız örneğin; selamlaşmalarda selamün aleyküm, hasta ziyaretlerimiz de Allah şifalar versin, yemeklerden sonra dua amacıyla söylediğimiz, Elhamdülillah gibi ifadeler bizleri birbirimize yaklaştıran dini içerikli örneklerimizdendir.

 

Aydın AKDENİZ

aakdeniz1965@gmail.com

 

Written by Sarı Sayfalar

November 3, 2008 at 12:00 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: