Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

İnsanın Ölümsüzlük İsteği Ve Âhiret İnancı

leave a comment »


  Bütün canlılar, yeryüzünde belli bir süre yaşadıktan sonra ölür. Canlılık için ölüm, kaçınılmaz ilahi bir yasadır. Âl-i İmran suresi,185. ayette Cenâbı Hak ; “ Her canlı ölümü tadacaktır.” Buyurmaktadır. İnsanın, doğası gereği yaşama tutku ile bağlı olduğu görülmektedir. Kendisi için ölümün ne zaman geleceğini bilmemesine rağmen ölüm düşüncesinden sürekli olarak kaçınır, hâlbuki mevsim dönüşümleriyle birlikte gerçekleşen yaz ve kış, özellikle bitkiler dünyasında açıkça görülebilen doğum ve ölümleri beraberinde getirir. Çevrede, tanıdığımız tanımadığımız pek çok insan ölür, bunların yerine doğumla birlikte hayata henüz atılan yeni başlangıçlar olurken insanoğlu gözünün önünde gerçekleşen bu durumu pek görmek istemez. Ama hayat, insan için sınırlıdır. Ölümle birlikte geçici olan bu dünyadan ve geride bırakacağımız sevdiklerimizden ayrılacağız bir gün.

Dinimize göre ölüm, yok oluş anlamına gelmez. İnsanın varlığı, ahiret hayatında devam edecektir. Akıl ve irade yeteneklerine sahip olmanın, bu yetenekleri hayatta iken nasıl kullandığının hesabını vermek üzere Ahiret gününde tekrar diriltilecektir.

Ahirete iman, imanın şartlarından biridir. Ahiret hayatı; kıyametin kopmasından sonra başlayacak olan ve sonsuza dek devam edecek olan yaşamdır. Ölüm bir yok oluş demek değil, sonsuza dek sürecek olan ahiret hayatına geçiş anlamına gelmektedir.

Ahiret, ilahi adaletin gerçekleşeceği bir yerdir. İnsanın bu dünyada iken ektikleri karşısına çıkarılır. Orada iyi ve kötü bütün amellerinden dolayı Allah’a hesap verecektir. Mü’minun suresi 115–116. ayetlerde şöyle buyrulur; “Sizi ancak boş yere yarattığımızı ve sizin bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Mülk, ancak kendi hakkı olan Allah, çok yücedir.”

 

Ahirete inanmanın dünyada iken bize sağlayacağı bazı faydalar vardır. Bunlar;

 

*  Ahirete inanmak yaşamımıza bir hedef ve bir yön kazandırır.

*  Adalet anlayışına sahip huzurlu bir toplum yapısı ortaya çıkar.

*  Allah tarafından hesaba çekileceğini bilen bir insan, dünyada iken Allah’ın hoşnut olacağı işleri yapmaya çalışır.

*  Ahiret inancı, insanların hırsla bu dünyaya bağlanmalarını önler. İnsanda başkalarına iyilik etme, yardımlaşma, paylaşma düşünce ve duygularının gelişmesine neden olur.

 

Written by Sarı Sayfalar

November 2, 2008 at 6:45 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: