Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Ayet ve Hadis’lerde Dua Örnekleri

leave a comment »


Dua, dinimizde çok önemli olan bir ibadettir. Allah’a (c.c.) ihlâs ve samimiyetle yönelişimizin ifadesi olan dua, Kur’ân-ı Kerîm’deki pek çok ayette ve Hadis-i Şeriflerde zikredilerek, nasıl yapılması gerektiği hakkında mü’minler bilgilendirilmektedir. İşte bu örneklerden bazıları;

“ Ey Rabbimiz! Bizi ve îmanda bizden önce olan din kardeşlerimizi mağfiret eyle ve kalbimizde mü’minler için kin ve haset bırakma. Ey Rabbimiz! Sen çok şefkat ve çok merhamet sahibisin.” ( 59-Haşr;10 )

“ Ey Rabbimiz! Sana tevekkül ve sana teveccüh ettik. Rücû ve dönüş ancak sanadır.” ( 60- Mümtahine;4 )

“ Sen dünya ve ahrette benim dostum, yardımcı ve koruyucumsun, benim canımı Müslüman olduğum halde al ve Sâlihlere kat.” ( 12- Yunus; 101 )

“ Ey Rabbimiz, doğrusu biz bir münadi işittik. O, Rabbimize iman edin diye imana çağırıyor, biz de iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı mağfiret eyle. Kusurlarımızı ört ve bizi iyiler meyanında öldür. Ey Rabbimiz, resullerinin dili ile va’dettiklerini bize ver. Kıyamette bizi rüsvâ etme. Muhakkak ki sen sözünden dönmezsin.” ( 3- Âl-i İmrân; 193-194 )

“ Ey Rabbimiz eğer unuttuk veya yanıldıysak bizi mes’ul tutma. Ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz güç getiremeyeceğimiz şeyleri bize yükleme. Bizi affet, hatalarımızı bağışla. Bize rahmet eyle. Sen Mevlâmızsın. Koruyucu ve yardımcımızsın. Kâfirlere karşı bize yardım et ve nusret ver.” ( 2- Bakara; 286 )

“ Ey Rabbimiz! Bize dünyada hasene ver, ahrette de hasene ver ve ateşin azabından bizleri koru.” ( 2- Bakara; 201 )

“ Allah’ım Seni tesbih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ibadete layık kimse olmadığına şahadet eder, senden mağfiret diler ve sana tövbe ederim. Günah işledim, nefsime zulmettim. Sen beni affeyle. Çünkü günahları ancak sen mağfiret eylersin.” ( Nesaî, Raf’ bin Hûdeye’den )

“ Allah’ım! Helal rızkın ile beni haramdan koru ve fazlû kereminle beni başkalarına muhtaç olmaktan kurtar.” ( Tirmizî ve Hâkim, Hz. Ali’den )

“ Allah’ım! Gadabından rızana, ukubetinden afiyetine ve senden yine sana iltica ederim. Allah’ım seni hakkıyla sena etmekten acizim, sen kendini övdüğün gibisin. Allah’ım! İsminle ölüp ismini yâd ederek dirileyim. Ey göklerin, yerin ve her şeyin Rabbi ve Maliki Allah’ım! Tohumu yarıp bitkileri bitiren, ağaçlar için çekirdeği yaratan, Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’ân-ı indiren Allah’ım! Kötülerin kötülüğünden ve bütün canlı varlıkların zararlarından sana sığınırım. Evvel sensin, senden evvel bir şey yoktur. Ahir sensin, senden sonra bir şey yoktur. Zahir sensin, senden aşikâre olan yoktur. Batın sensin, senden saklı olan yoktur. Fakirlikten beni koru ve borcumu ödeme imkânlarını bana bahşeyle. Allah’ım! Beni sen yarattın ve sen öldüreceksin. Hayatım da senin, ölüm de senindir. Öldürdüğün de, mağfiret ederek öldür, yaşatırsan beni her türlü tehlikelerden koru. Allah’ım, dünyada ve ahrette senden af ve afiyet dilerim. Ey Rabbim! Senin isminle başımı yere koydum. Sen beni mağfiret eyle. Kullarını bir araya topladığın mahşer gününde beni azabından muhafaza eyle. Allah’ım! Sana olan aşkım, ümid ve korkumdan kendimi sana teslim ettim. Yönümü sana çevirdim, umûr-i idaremi sana havale ettim. Sırtımı sana verdim, sığınılacak ancak sensin. Yardım ancak sendendir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.” ( Buharî, Müslim, Nesaî, Tirmizî )

Aydın AKDENİZ

Written by Sarı Sayfalar

October 26, 2008 at 12:29 pm

Posted in Religion

Tagged with , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: