Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Namaz Mü’minin miracıdır

leave a comment »


Kıble’ye, tek vücut halinde yönelen sâf, sâf olmuş, birbirine kenetlenmiş sıralar. Yürekler, ilâhi vecdin coşkusuyla atarken, dillerde okunan dualar… Kıyam; bir ayakta duruş, varlığımızın bu yöne bakan yüzü. Sıhhatimizin, et ve kemikte buluşması. Gurur ve övüncün, neşenin ilâhi huzurda hizaya girişi. Rükû; bedenin yıllara teslim oluşu, belin bükülmesi, gözlerde zindeliğin fer’inin gitmesi. Ama yine dilde, aynı terennüm; sübhân olan Allah, her tür noksanlıktan münezzehtir. Ve nihayet o vaktin gelmesi…

Secde ile kıyamda kalamayış; vücudun unsurlarına dağılışı ruhun miraca yükselişi. Geçici şu konaktan, ahirete doğuş. Namaz; ruha bir meşale gafletin karanlığında. Hakkaniyete sarılış, şefkat ve merhamette beşeriyetin doğuşuna bir kılavuz. Baştan sona namaz, hayat ve memat öyküsü. Ruhun bir seyri sülûku, süflî olandan ulvî olana. Peşinden koşulan yanılgılardan bir kopuş, hayalden gerçeğe bir uyanıştır namaz. Namaz nabzın atmakta olan ritmine uymak, kulluk şuurunun künhüne ermektir. Namaz; seherde karanlığın kızıla mahkûmiyetini ve karanlığın tekrar gün ışığını teslim alışındaki kavgayı görmektir. Namaz, et ve kemikten oluşan bedenin zaman içinde ruha ihanetinin görülmesidir. Namaz, ahirete bir dayanak, dine bir direktir. Maddenin sele kapılışının ardından köprübaşında bir secde süresince masivâda olanın izlenmesidir. Kirli bedenlerin billur suda buluşması, izânın gafletten arınmasıdır. Vücut dilinde, minnetin şükrü, iman ve teslimiyetin maddi tezahürüdür namaz. Namaz, adam gibi bir adam olmanın kemâline ulaşma menzilidir. Allahu Ekber, nidasıyla masivanın özde ve sözde ne varsa top yekün tamamının terk edilmesi, yürekte ve şuurda tüm berraklığıyla “Allah ” lafzı celalinin tecelli ettirilmesidir. Namaz vücut zerrelerinde binlerce fısıltının tesbihatını duyma, kıylu kâl seviyesinde hissiz ve aşksız sözcüklerden bir kaçış, ilâhi sükunetin kollandığı anlardır. Dilsiz ve dudaksız olmak, Hirâ’da yada Tûr Dağında uzlete çekilmektir. Namaz; Yüce Yaratıcı ile kul arasında başkalarına mahremiyeti olan ilâhi bir rabıta, bir esrar perdesidir. Rahmetle örülü fanusunda mü’minin esirgenmesi, rızayı ilahiye aykırı olandan korunup saklanmasıdır. Namaz huzur ve neşenin kaynağı ebedi âlemin ebedi nimetlerinin muştusu inananlara. İlâhi vaadin doğruluğunun yeryüzüne uzanan bir iz düşümü. Ruhun kimyasal dokusuna bir aheng, bir akorttur namaz. Secde edenlere sıhhat, yılların yorgunluğuna şifadır namaz.

Aydın AKDENİZ

Written by Sarı Sayfalar

October 20, 2008 at 2:53 pm

Posted in Religion

Tagged with ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: