Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Zekât Ve Sadaka Verecek Duruma Gelmeye Çalışmalıyız

leave a comment »


Kur’ân-ı Kerim, Hadîd suresi 18. ayette ; “ Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara… Verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükâfat vardır.” Buyrulmaktadır. Dinimiz, kısa bir hayat yaşadığımız bu dünyada çalışıp üreterek, hem kendimize hem de başkalarına faydası dokunacak yararlı işlerle uğraşmamızı ister. Kendi emeğiyle dürüstçe çalışan kişi haksız kazançtan, insanları aldatmaktan kaçındığı ve çabasıyla insanlara faydası dokunacak bir üretim ortaya koyduğu için ibadet etmişçesine sevap kazanır. Sevgili peygamberimiz ; “ Veren el alan elden üstündür.” Buyurmaktadır. Bir başka hadislerinde de; “ İki günü birbirine eşit olan ziyandadır.” Buyurarak, İnsanları çalışmaya, üretmeye teşvik etmiştir. Çalışan kişi maddi ve manevi imkânlarını geliştirerek hem kendisi mutlu olacak, hem de zekât ve sadaka vererek çevresindeki insanların mutlu olmasını sağlayacaktır. Çalışkan insanlardan oluşan toplum geleceğe kendinden emin, güvenle bakabilecektir.

Aydın AKDENİZ.

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 9:34 am

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: