Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Yardımlaşma Ve Dayanışma Yolu Olarak Sadaka

leave a comment »


Yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan maddi ibadetlerden biri de sadaka vermektir. Sadaka; yoksul ve muhtaç kimselere yapılan her türlü karşılıksız yardımdır. Bu nedenle zekâta da sadaka dendiğini görürüz.

Peygamberimiz; “ İnsanlara güler yüz göstermen senin için sadakadır. İyiliği tavsiye edip kötülüğü engellemeye çalışman sadakadır. Gözleri görmeyen birine yardımcı olman sadakadır” Buyurmuşlardır. Hadisi incelediğimiz de sadakanın maddi yardımlarla sınırlı olmadığını güler yüzlü olmanın, insanlara iyiliği öğütlemenin, gözleri görmeyen insanlara yardım etmenin dahi sadaka olarak Allah katında karşılık bulduğunu görüyoruz.

Zekâtta olduğu gibi sadaka verebilmek için zengin olmak gerekmiyor. İmkânları dâhilinde her kes sadaka verebilir. Zekât verebilmek için zekât malının üzerinden bir yıl geçmesi gerektiği halde sadaka istenilen her zaman da verilebilir. Zekât belli bir miktar üzerinden verilirken sadaka istenilen miktarda verilebilir.

tır Sadakası; Ramazan ayının sonuna doğru dinimizin zenginlik ölçüsü olarak belirlediği oranda mal varlığı olanların, Allah tarafından yaratılmalarına şükretmek ve sevap kazanmak amacıyla yoksullara verdikleri sadakadır. Fitre olarak ta adlandırılır. Fıtır sadakasının verilmesi vaciptir. Ailedeki çocuk, yaşlı bütün bireyler için, bir kişinin bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak oranda verilir. Çocukların fitresi, aile büyükleri tarafından verilir.

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 9:33 am

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: