Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Kur’ân-ı Kerim Ve Arkeoloji

leave a comment »


Kur’ân-ı Kerim, arkeoloji çalışmalarını farklı bir açıdan bambaşka bir amaçla ele alır. Amaç, eski medeniyetlerin geride bıraktığı heybetli yapıları, sarayları ve büyük heykelleri takdir ederek onlara hayranlık duymak yerine, onların bu dünyada nasıl yaşadıklarını görmek için dikkatleri bu konuya çeker. Bu medeniyetler, hayatlarını sürdürürlerken ilahi hayat kurallarına uygun olarak mı yoksa sadece nefislerinin kötü isteklerine uyarak mı yaşamışlardı? Kur’ân, bu medeniyetlerin başarılarının değerlendirilirken onların Allah’ın kanunlarına itaat ve hayatlarını bu esaslara ne derece adapte edebildiklerine bakılması gerektiğini hatırlatır. Uygunluk varsa bunların medeni ve uygar olarak tanınmalarını, uygunluk yoksa ne kadar büyük imparatorluklar dahi kurmuş olsalar Allah katında başarısız, bilgisiz ve barbar olduklarını bildirir. Ayetlerde medeniyetin ölçüsü; Allah’a iman, iyilik ve doğruluk kurallarına uygunluk olarak verilmektedir.

Kur’ân-ı Kerim, Allah katında övgüye değer insan tipini ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösteren şu örneği anlatır; ( 18: 32–44 ) “ Kâfirlere ve müminlere iki adamın halini misal getir: Birine her türlü üzümden iki bağ vermişiz ve her iki bağında etrafını hurmalarla çevirmiş, aralarında ekinler bitirmiştik. Her iki bahçe de ürünlerini vermişlerdi, hiçbir şeyi noksan bırakmamışlardı. İkisinin ortasından bir de nehir akıtmıştık. Bu adamın ( başkaca ) gelirleri de vardı. Bundan dolayı, arkadaşlarıyla konuşurken ; ‘ Ben, malca senden daha zenginim, nüfusça da senden daha kuvvetliyim’ dedi. Kendisine şöylece yazık ederek bahçesine girerken ; ‘ Bu bahçenin batacağını hiç zannetmem. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. And olsun ki eğer Rabbime döndürülürsem, orada bundan daha iyisini bulurum.’ Dedi. Arkadaşı ona hitap ederek ; ‘ Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni insan kılığına koyanı mı inkâr ediyorsun? İşte o benim Rabbim olan Allah’tır. Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Bahçene girdiğin zaman; Bu Allah’tandır, benim kuvvetimle değil, Allah’ın kuvvetiyle olmuştur, demen gerekmez mi? Rabbim bana, Senin bahçenden daha iyisini verebilir ve seninkinin üzerine gökten bir afet indiriverir de bahçen yerle bir olur. Yahut suyu çekilir de bir daha onu bulamazsın.’Nitekim ürünleri yok edildi, bağın altüst olmuş çardakları karşısında sarf ettiği emeğe içi yanarak ellerini ovuşturup ; ‘ Keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım.’diyordu. Ona Allahtan başka yardım edecek bir topluluğu da yoktu, kendi kendini de kurtaramadı. Burada kudret ve hâkimiyet varlığı gerçek olan Allah’ındır. Mükâfatlandırma bakımından hayırlı olan da, sonuçlandırma yönümden hayırlı olan da O’dur.”

Ayetlerde, geçmiş toplumların sonlarını getiren ahlak anlayışlarındaki yetersizlikler anlatır ve bugünkü toplumların aynı hatalara düşmemeleri için öğüt verilir. ( 22: 45–46 )’da ; “ Nice memleketler vardı ki, zulüm yapıyorlarken biz onları helak ettik. Artık çatıları çökmüş, kuyuları metruk, yüksek sarayları bomboş kalmıştır. Yeryüzünde dolaşmadılar mı ki orada onları akledecek kalpleri işitecek kulakları olsun. Ama yalnız gözler kör olmaz, fakat göğüslerde olan kalpler de körleşir.

Batı dünyasının arkeolojiye yaklaşımı; Eski insanların, zamanlarında mimari, sanat ve heykel alanındaki dünyevi başarılarını incelemek, gelişme ve başarılarını bu maddi şeylerle ölçmektir. Onların inanç ve ahlak anlayışlarına öncelik verilmez.

Yararlanılan Kaynak ; “ Encyclopaedıa Of Seerah, ‘ Sîret Ansiklopedisi’,” Afzalur Rahman, Lorda Temmuz,1981,İnkılâp Yayınları.

Hazırlayan; Aydın AKDENİZ.

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 5:57 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: