Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Kur’ân Aklımızı Kullanmamızı İster

leave a comment »


Aklını kullanan insanlık zaman içinde bilimsel araştırmalarını ve incelemelerini geliştirmiş, büyük uygarlıklar ortaya koyarak teknolojik alanda yaşamını kolaylaştıracak buluşlar yapmıştır.

İnsanlar, ayetlerde akli yeteneklerini kullanmaya teşvik edilerek önlerine düşüncelerini yoğunlaştıracakları hedefler konulmuştur. Geçmiş toplumların akıllarını kullanmamaları, doğruluktan uzaklaşmaları sebebiyle içine düştükleri durum hakkında bilgi verilir. Haşr suresi,2. ayette; “ …Ey akıl sahipleri! İbret alın.” Buyrulmuştur. Bakara suresi,164. ayette ise Yüce Allah; “ Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizlerde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı

dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında… Düşünen bir topluluk için deliller vardır.” Buyurmaktadır.

 

 

Hazırlayan; Aydın AKDENİZ.

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 4:53 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: