Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

İslâm Bilimi Teşvik Eder

leave a comment »


İslâm, ilim öğrenmeyi teşvik eder. İlk inen Alak suresinin ilk beş ayetinde okuma ve yazmaya değinilmesi dinimizde bilimin önemini göstermektedir. Zümer suresinin 9. ayetinde; “…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Buyrulmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de Müslümanları bilim öğrenmeye ve öğrendiklerini başkalarına öğretmeye teşvik eden pek çok ayet vardır. Bunlardan bir tanesi de Mücadele suresi,11. ayettir. Ayette Yüce Allah; “…Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir…” Buyurmaktadır. Hz. Muhammed (a.s.)’de hadislerinde ilim öğrenmeyi teşvik etmiştir. Mesela, “ İlim öğrenmek kadın, erkek bütün Müslümanlara farzdır.”, “ Kıyamet günü üç sınıf insan şefaat eder; peygamberler, âlimler, şehitler”, “ İlim aramak için bir tarafa yönelen kimseye, Allah cennet yolunu kolaylaştırır.”, “ Dünya’yı isteyen bilime sarılsın, ahireti isteyen ilme sarılsın, hem dünyayı hem de ahireti isteyen yine bilime sarılsın.” Hadisleri bunlara örnek olarak verilebilir.

İ

slam dünyasın da bilim öğrenmeyi teşvik eden ayet ve hadisler nedeniyle matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tıp ve coğrafya alanlarında büyük icatlar yapan değerli bilim adamları yetişmiştir. 

 

Hazırlayan; Aydın AKDENİZ

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 9:47 am

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: