Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

İnsan Özgürlüğü Oranında Sorumludur

leave a comment »


Akıl ve irade verilen insan, kendi sorumluluklarının farkında olabileceği için iradesinde özgür bırakılmıştır. Özgürlük; kişinin zorlama ve baskı olmadan, kendi istek veşünceleriyle karar verebilme hakkına sahip olmasıdır. Sorumluluk ta kişin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi demektir.

İnsan kendi tercihlerinden sorumludur. İradesi dışında kalan durumlardan sorumlu değildir. Hangi ana ve babadan, ne zaman ve nerede doğacağı, iç organlarının işleyişi gibi durumlar iradesi dışında kaldığı için bunlardan sorumlu değildir.

Ergenlik çağıyla birlikte insan kendi iradesiyle hareket etmeye başlar, doğru ve yanlışları o güne kadar edindiği bilgi ve deneyimlerle başkalarına ihtiyaç duymadan birbirinden ayırt eder. Bunun için gerekli olan akıl olgunluğuna ulaşmıştır. Ergenlik çağıyla birlikte insan dinimizde, yaptığı davranışlardan dolayı sorumlu tutulmaktadır. Bakara suresi, 286. ayette; “ Allah, bir kimseyi ancak gücünün yeteceği şeyle yükümlü kılar. Onun, kazandığı iyilik kendi yararına, ettiği kötülükte kendi zararınadır.” Buyrularak insanın gücünün yetmediği şeylerden sorumlu tutulmadığı bildirilmiştir.

İnsana Yüce Allah tarafından kendisini diğer canlılardan üstün konuma getirecek akıl ve irade verilirken aynı zamanda ona ilahi kitaplar gönderilerek, iyi ve kötü, doğru ve yanlış gibi konularda ona rehberlikte yapılmıştır.

İnsan, iradesini aşan durumlarda dinimize göre sorumlu olmamaktadır. Kendi iradesi dışında dinimizin yapılmasını yasakladığı şeyleri yapmaya zorlanan kişiler dinimize göre yaptıklarından sorumlu değillerdir. Yoksul olan kişiler, ekonomik durumları el vermediği için zekât vermekle yükümlü değillerdir. Mahkûmlar, özgür olmadıkları için bayram ve Cuma namazlarını kılmakla sorumlu değillerdir. Hastalığı oruç tutmasına engel olanlar, iyile

şinceye kadar oruç tutmazlar.

 

 

Hazırlayan; Aydın AKDENİZ.

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 4:55 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: