Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

İnanç Ve Davranış İlişkisi

leave a comment »


Kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de pek çok ayette iman salih amelle birlikte ele alınır. Bu durum, inancın insan davranışları üzerindeki etkilerini gösterir. Allah’a inanan, ölümünden sonra davranışlarının hesabını vereceğini bilen bir insan davranışlarını kontrol ederek zararlı olanlardan kaçınır. Kolayca yalan söyleyip iftirada bulunamaz ya da insanların alın teriyle kazandıklarına göz dikemez. Allah’a olan inancı onu başkalarına faydalı olacak işlere ve Allah’a kulluk görevlerini yapmaya yöneltir. Sevgi, saygı, hoşgörü ve adalet duyguları gelişir ve davranışlarında bu iyi nitelikler görülmeye başlar. İşlediği salih ameller, kalpteki inancın giderek güçlenmesine neden olur. Talak suresi, 11. ayette; “ İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir.” Buyrulmaktadır. Eğer iman, salih amel ve ibadetlerle desteklenmezse bir süre sonra onun kalben benimsenmesi zayıflayacaktır.

İman inanılması gereken esaslar bakımından artma ve eksilme kabul etmez ama o güzel ve yararlı davranışlarla kalpte güç kazanır ya da bunların yapılmamasıyla zayıflar. İnanan insan dinimizin buyruklarına ve öğütlerine uyar ve davranışlarında dürüstlüğü, doğruluğu, adaleti, sevgi ve hoşgörüyü ilke edinir.

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 4:24 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: