Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

İman Nedir?

leave a comment »


 

 

İman; sözcük olarak inanmak, güvenmek, bir şeyin varlığını ve doğruluğunu şüphe duymadan kabul etmek anlamlarına gelir. Terim olarak ise; Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi oluğuna inanarak, bunu dil ile ifade edip kalp ile onaylamaya denir. İman, insanın özgür iradesi ve samimiyetiyle inanması sonucu gerçekleşir. Bu duruma kalp ile tasdik diyoruz. Kalp ile tasdik imanın esası olup bunun dil ile söylenmesi de gerekmektedir. Bu şekilde iman eden kişiye “ mü’min” denir. İmanın şartlarına kalben inanmadığı halde inanmış gibi davrananlara dinimizde “ münafık” denir. İkiyüzlü ve samimi olmamak anlamına gelen münafıklık, büyük günahlardan biridir.

İman, İslâm’ın özünü oluşturmaktadır. İman etmekle Yüce Allah’ın peygamberimize bildirdiği bütün buyruklar kabul edilmiş olur. Kelime-i Şehadet ( Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammed’en abdühü ve rasulüh) ve kelime-i Tevhid ( Lâ ilâhe illallah Muhammeden Resulullah) ifadelerinden herhangi birini inanarak söylemekle iman gerçekleşir. Zorlamayla yapılan imanın dinimizde geçerliliği yoktur. Bu durum Bakara suresi, 256. ayette şöyle bildirilir; “ Dinde zorlama yoktur…”

İmanın geçerli olabilmesi için imanın şu şartlarının tamamen kabul edilmesi gerekmektedir;

* Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak

* O’nun meleklerine inanmak

* O’nun kitaplarına inanmak

* O’nun peygamberlerine inanmak

* Ahiret gününe ( öldükte sonra dirilmeye ) inanmak

* Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak.

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 4:47 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: