Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Her Şeyin Bir Sonu Vardır

leave a comment »


Her canlı doğar, büyür ve gelişir. Bir süre yaşadıktan sonra da ölür. Hiçbir canlı sonsuza dek yaşayamaz.

Yaşam süreleri birbirinden farklı olsa da bütün canlılar zamanı geldiğinde ölürler. Ölüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur. Canlı varlıkların yanı sıra gezegen, yıldız gibi cansız varlıkların da yok olacakları zaman gelecektir. Kıyametle birlikte kâinatta canlı, cansız hiçbir varlık kalmayacaktır. Vakıa suresi, 60. ayette; “ Aranızda ölümü takdir eden biziz.” Buyrulmuştur. Rahman suresi, 26. ayette de; “ Yeryüzünde bulunan her şey yok olacaktır.” Buyrularak bu gerçek vurgulanmaktadır.

Ecel, ömrün bittiğ

i andır. Ecel, canlılara ne zamanından önce nede zamanından sonra gelir. Canlı için ne kadar bir ömür belirtilmişse onun bitimiyle gecikmeksizin tam zamanında gelir. Bu nedenle insan, ecelinin ne zaman geleceğini bilemeyeceği için Allah’ın emrettiği şekilde hayatını sürdürmelidir. 

 

Yararlanılan Kaynak; Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitapları

A.AKDENİZ

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 4:19 pm

Posted in Uncategorized

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: