Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Filozof Pierre Leroux ve Tanrı Fikri

leave a comment »


Leroux, Allah din göndermemiş olsaydı, insanlık karanlıklar içinde kalırdı ve tarihin akışında, oluşumun da tanrının müdahalesi olduğu görüşlerine inanmamakla beraber insanlığın dini eğitim ve terbiyesine büyük bir önem verilmesi gerektiğine inanır. Liberalşüncenin önemli bir temsilcisi olan Leroux; Tanrıcılık, soyut, çorak ve cansız bir inanıştan ibaret değildir. Ruhun canlı ve alevli ocağıdır der ve bu ocaktan aldığı kuvveti insanlar önünde itiraf ederek dua eder.

Leroux, gökten yere gönderilen elçi ve akait den oluşan Hıristiyanlığa inanmaz. De’l Humanite adlı eserinde ; “ Aristoteles ve Homeros’un otoritesinden yakamıkurtardık. Bugün de İsa’dan yakamızı kurtarmalıyız” der. Leroux Hıristiyanlığı şöyle anlıyor; Ona göre İsa, İlahî değildir. ‘ Felsefi ve dini gerçeklik, özel bir ilham ürünü değildir. Tarih boyunca giderek kuvvetlenen bir nurdur. Âlimlerle cahillerin, hâkimlerle sade ruhların ortak hazinesidir. Seçkin düşünürlerin değil tüm insanlığın ortak mirasıdır. Hıristiyanlık bu ruhsal gelişim sürecinde yüksek tepelerden biridir. Ona belli bir zaman ve mekânda bir hamlede Allah’ın bir müdahalesi gözüyle bakılmadığı sürece İlahî bir ilham dahi denilebilir. Hıristiyanlık Allah’ın ve bir adamın eseri olmayıp kendinden önce onu hazırlayan olayların kendisini ortaya koyduğu şeydir. Hıristiyanlık kendisinden önceki dinlerin en doğrusu ve en büyüğüdür. Fakat devresini yaşamıştır. Yeni din onun yerine kaim ve onun en iyi kısımlarına mirasçı olarak ondan daha güzel, daha doğru olarak yaşamaktadır. Buna rağmen Hıristiyanlık gelişim yolunda yürümeyip te Hıristiyanlık ile birlikte din de yok olacaksa Hıristiyanlığı olduğu şekliyle korumak daha uygun olurdu.’ Leroux’a göre Cizvitlik, dinsizlikten daha iyidir. Leroux, Hıristiyan değildi ve olmakta istemiyordu. O,asırların birbirine eklenerek bugünkü dinden, geleceğin dinini ortaya çıkaracağına inanıyordu.

O, bu görüşleriyle Pascal ve Vinet’ten ayrılır. Tabiat ve tarih yasalarına daha uygun, Allah’a daha yakın görüşler ortaya koyar. “ Asli varlık Allah’tır” denmek isteniliyorsa bu durumda yalnız İsa değil bütün insanlar, Allah’ın çocuğudur. İsa ; “ Ben Allah’ın oğluyum” diyorsa bu dünyada bir büyük görev almış olmasındandır. İsa, bütün ölümlülerden çok Allah’a doğru yükselmiş ve kendisindeki Allahlık tohumunu geliştirip insanlığını yenmiş olması sebebiyle Allah’ın oğludur. İsa’yı insanlardan ayrı bir varlık, bir ulûhiyet olarak almak bir putperestlik olur. İsa tanrı olmayıp, kalbinde Allah tecelli etmektedir. Der Leroux.

Kendisine şünü kurduğunuz gelecek nasıl bir yaşam olacaktır?

Sorulduğunda;

– “ Tanrı ile daha yüksek münasebet.” Şeklinde cevaplamıştır.

Natür ve hayatımızın şimdiki şartları ne kadar uygunsa o kadar, gecikmeksizin Tanrı ile münasebette bulunalım. İlahi mutluluğu bu dünya da yakalayınız. Eğer bunu burada yakalayamazsanız öteki hayatta da yakalıyamıyacaksınız. Demiştir.

Yararlanılan Kaynak ; “ Son Asrın İlim Ve Fen Adamlarına Göre, İlim-Ahlak- Îman”, (Derleyen;Rahmi BALABAN,Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,Gaye Matbaacılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş., 1984-ANKARA)

Hazırlayan ; Aydın AKDENİZ.

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 5:49 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: