Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Din Ve Bilim İnsanın Anlam Arayışına Cevaptır

leave a comment »


İnsan ilk var olduğu andan itibaren Yüce Allah’ın kendi yaratılışına bahşettiği öğrenme, araştırma ve bilme yetenekleri sebebiyle kendi yaşayışını kolaylaştıracak arayışlar içine girerek bugünkü konumuna yükselmiştir. Onun bu gelişiminde şüphesiz bu öğrenme gayreti etkili olmuştur. Günümüzün insanı da aynı amaçla hareket etmekte ve yaşamına anlam kazandıracak arayışlarını sürdürmektedir. Fakat onun bu arayışlarının bir kısmına bilim cevap verirken bir kısmına da ilahi vahye dayanan dinimiz cevap vermektedir. Gözle görülen, duyu organlarıyla algılanabilen, deney ve gözlemle müşahede edilebilen varlık dünyasına ait sorularına bilim cevap verirken bilimin sınırları dışında kalan örneğin; ölümden sonra insanı neyin beklediği, insanın var edilme nedeni nedir? Gibi bilimin cevaplayamadığı gözle görülemeyen varlık dünyasına ait sorulara ve bu konudaki ihtiyaçlara ilahi vahye dayanan dinimiz cevap vermektedir.

Hazırlayan; Aydın AKDENİZ.

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 4:30 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: