Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Din Ve Bilim İnsanı Özgürleştirir

leave a comment »


Dinimiz, insana irade vererek onu davranışlarında özgür bırakmış ancak yapacağı kötü tercihlerden dolayı Allah katında sorumlu olduğunu bildirmiştir. Yalan söyleme, hırsızlık yapma, kibir gibi insanlara yönelik kötü davranışlar, onlara madden ve manen zarar verip hareket kabiliyetlerini kısıtlayan kötülüklerdir. İnsanlar arasında birlik ve beraberliği ortadan kaldıran, düşmanlık ve güvensizliğe iten davranışlardır. Bunlardan sakınmakla insan huzur ve güven içinde yaşama, başka insanlarla sevgi ve saygıya dayanan ilişkiler kurma imkânı bulur. Dinimize göre insanların doğuştan sahip oldukları bir takım hak ve özgürlükleri vardır. Yaşama hakkı, çalışma hakkı, seyahat hakkı, inanç ve düşüncelerini ifade hakkı gibi. Bu haklara saygı göstermek bütün Müslümanların görevidir.

Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle insan özgürleşmiş, anlamsız korku ve endişelerinden uzaklaşmıştır. Hayatı kolaylaşmış, iletişimin yaygınlaşmasıyla kendini daha rahat ifade edebilir hale gelmiştir.

şünce özgürlüğü, Anayasamızın 25. maddesinde “ Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun, kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.” Denilmek suretiyle garanti altına alınmıştır.

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 4:44 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: