Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Din İnsanın Aklına Ve Kalbine Hitap Eder

leave a comment »


Dinimiz insanın aklına ve kalbine hitap eder. Akıl, insanın günlük hayatını sürdürürken onun yaşamını kolaylaştıracak buluşlar yapmasında, kötülüklerden uzaklaşmasında önemli bir rehber olmaktadır. Bu nedenle Kur’ân-ı Kerimin pek çok ayetinde insan, aklını kullanmaya yöneltilmiş, kendisinden evrendeki bütün ilahi dengeleri görmeye çalışması, bunlardan çıkaracağı sonuçlarla yaşamını kolaylaştıracak buluşlar yapması ve Allah’ın yüceliğini görerek O’na olan inancını pekiştirmesi istenmiştir. Ayrıca insanın kalbine hitap eden ayetlerde bulunmaktadır. İyilik yapmayı, şefkat ve merhamet sahibi olmayı, hoşgörülü olmayı emreden ayetler bu türdendir. Kur’ân’ın bu değerlerine sahip çıkan insanlar, iç dünyalarında huzur ve mutluluğu duyacak, hayatı kendileri ve diğer insanlar için daha yaşanılır bir hale getirmeye çalışacaklardır.

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 4:50 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: