Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Bilgi Olmadan Bilim Olmaz

leave a comment »


 

İnsanın çevresinde bulunan şeyleri algılayıp tanımlama ve olayları kavrama faaliyeti sonucunda ortaya çıkan ürüne bilgi denir. Bilgi olmadan bilim olamaz. İnsanlığın bugün sahip olduğu her şey onun öğrenmeye duyduğu ihtiyaç sonunda elde ettiği bilgileri amacına uygun bir şekilde işlemesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Atatürk; “ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” Diyerek, bilimin insanlık için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.

Bilimin gelişebilmesi için ele alınan konunun iyice öğrenilmesi, o konuyla ilgili temel bilgilerin iyice araştırılarak bilinmesi gerekmektedir. Pozitif bilim için bu ne kadar geçerliyse dini konularda da aynı şekilde geçerlidir.

 

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 4:28 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: