Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Allah’a Şükretmek

leave a comment »


Şükür; Allah’ın bize verdiği sayısız nimetlerden dolayı O’na minnet duymak ve bunlar için teşekkür etmek anlamına gelir. Yüce Allah, bizlere sayısız nimetler verdiğini ayetlerinde bildirmiştir. Nahl suresi, 10–12. ayetlerde; “ Gökten suyu indiren O’dur. Ondan hem size içecek vardır hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler. ( Allah), su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir. İşte bunlarda düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır. O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinizi verdi… Şüphesiz ki bunlarda, aklını kullananlar için pek çok deliller vardır.” Buyrulmaktadır.

Yüce Allah, bizlere verdiği bizim için hayati önemi olan bu nimetler karşılığında bizden yalnızca kendisine iman etmemizi, ibadet etmemizi ve şükretmemizi ister. Şükür, “Elhamdülillah” sözüyle veya “ Allah’ım verdiğin nimetler için sana hamd olsun” şeklindeki ifadelerle yapı

labilir. Ayrıca şükür, Allah’ın verdiği nimetlerin amacına uygun olarak kullanılması ve israftan kaçınılması da birer şükürdür. Şükür, bizi Allah’a yaklaştıran, insani değerlerimizin gelişmesine neden olan güzel bir ibadettir. Şükür, Allah’ın bizden hoşnut olmasına ve nimetini arttırmasına neden olur. İbrahim suresi, 7. ayette Yüce Allah; “…Eğer şükrederseniz, elbette ( nimetimi ) arttıracağım…” buyurmaktadır.

 

 

Hazırlayan; Aydın AKDENİZ.

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 5:12 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: