Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Akıl Dini Sorumluluğun Ön Şartıdır

leave a comment »


Dinimizin aklın kullanılmasına önem verdiğini biliyoruz. Âl-i İmrân suresinin 65. ayetin de; “…Siz hiç düşünmez misiniz?” buyrularak dinimizin bu konuya verdiği önem belirtilmektedir. Akıllı bir varlık olarak yaratılması insana bazı sorumluluklar yüklemektedir. İnsan hem akıllı bir varlık olarak yaratılmış ve hem de ona irade verilerek o, davranışlarında serbest bırakılmıştır. Davranışlarının iyi veya kötü nitelikte olduğunu bilen bir insan aynı zamanda bu eylemlerinin sorumluluğunu da üstlenmiştir. İnsan kendisini başka varlıklardan üstün kılan bu özellikleri sebebiyle, Allah’a iman etmek, davranışlarında Yüce Allah’ın belirlediği ölçüler içinde hareket etmekle sorumlu kılınmıştır.

Dinimize göre Yüce Allah’ı

n emir ve yasaklarından akıl sağlığı yerinde olan kişiler sorumludur. Akli dengesi yerinde olmayanlar ve henüz akli yetenekleri gelişmediği için çocuklar Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu değillerdir. Peygamberimiz ; “ Aklı olmayanın dini de olmaz.” Buyurmuşlardır.

 

 

Hazırlayan; Aydın AKDENİZ.

Written by Sarı Sayfalar

October 17, 2008 at 4:22 pm

Posted in Religion

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: