Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Dil ve iletişim

leave a comment »


En az iki insan arasında duygu, düşünce ve paylaşılan ortak değerlerin karşılıklı olarak aktarımını sağlayan bir güçtür dil. İnsanın sosyal bir varlık olduğunun belki de en açık delili. Jest ve mimiklerde bazen kaşların yukarı kaldırılması bazen bir tanıdığı selamlamak için sallanan eller, iletişimin henüz sese heceye dönüşmemiş ilk basamağıdır. Bir heyecanın, davranış boyutuyla dışa vurulmasıdır.

Zeka ve algılama yeteneklerimizin gelişimine paralel olarak dış dünyamızdaki olguları tek tek kavrayıp tanıdıkça bunlara ait izlenimleri, yalnızca jest ve mimiklerimizle aktaramayacağımızı da görüyor, bu ihtiyacı karşılamak üzere sesi, sembolleştirerek aramızda anlatım birliğini sağlıyoruz. Dış dünya, tabiat ile ne denli iç içe yaşıyorsak kullandığımız dilin de o denli zenginleşeceğini düşünüyorum. Çünkü dış etkilere doğrudan doğruya maruz kalan insan zekası, çok geniş bir yelpaze de yaşamın karşısına çıkardığı her tür duruma adapte olacak ve anlatımı çeşitlenerek, doğurgan bir hal alacaktır. Bu durumda, ilk iş, kavrayışın unutulmadan bir sembole dönüştürülmesi olduğundan anlatım gayet sade ve yalın olacaktır.

Edebi kaygılar bunu sonradan takip edecek ve belki de kırsaldan şehir merkezlerine uzanan yolda, dil bu yalınlığından arınarak estetik endişelerle şekil değiştirecek ve doğallığından uzaklaşacaktır.

İşte bir dilin yozlaşma süreci bu şekilde başlıyor olmalı. Onu, kendisini besleyen kaynaktan koparıp aldığınız da bir süre sonra kavramların içi boşalacak, dil fonksiyonunu yitirecektir. Kavramlara estetikten önce bir ihtiyaç için yüklenmiş olan anlam, bu ihtiyacı hissetmeyenlerce anlaşılamayacak, kavramlar, karşılıkları olmaksızın bir süre kullanıldıktan sonra belleklerden silinecektir. Dilin unutulması, körpecik dimağların mantıksal gelişimlerini de aksatacak, onları geleneksel, paylaşımcı, dayanışmacı tarihi köklerinden uzaklaştırarak bireysel, egoist bir kavram kargaşasının içine atacaktır.

Dil ve iletişim üzerine söylenebilecek o kadar çok şey var ki, Niyetim bugün bunlar üzerine olabildiğince hasbihal etmekti. Fakat bugünlük bu kadar diyelim.

Aydın AKDENİZ

http://blog.milliyet.com.tr/Blogger.aspx?UyeNo=772664

aakdeniz1965@hotmail.com

Written by Sarı Sayfalar

August 9, 2008 at 9:45 am

Posted in Urban and Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: