Ders Notları Weblog

Just another WordPress.com weblog

Eski Mısır’da Mumyalama Tekniği

leave a comment »


Eski Mısır kültürü, bütün yönleriyle hep ilgilendiğimiz konulardan biridir. Şüphesiz bu ilginin temelinde, Hz. Musa’nın Mısır’da ortaya çıkışı ve Firavun ile arasında geçenlerin anlatıldığı Kur’ân- ı Kerîm ayetlerini okumakla uyanan merak duygusunun önemli bir etkisi bulunmaktadır. Eski Mısır’ın gizemi elbette ki sadece piramitler ve hiyeroglifle sınırlı değil buna bir de mumyalama tekniğini dâhil etmek gerekir. Konuyu, Türk Tarih Kurumu Basımevi’nce ( Ankara- 1987 ) yayımlanan Ord. Prof. Yusuf Ziya Özer’in “ Mısır Tarihi ” isimli kitabından sadeleştirme ve kısaltmalar yaparak aktarmaya çalışacağım;

“Ceset, karın kısmından iç organları alınarak boşaltılır. Alınan bu iç organlar ayrıca bir vazoda korunurlar. İçi boşaltılan ceset yetmiş gün boyunca natron banyosu içinde bırakılarak yağlarının erimesi, adalenin asepti edilmesi, derinin kuruması sağlanmış olur. Ceset banyodan çıkarıldığında neft ve çam yağı ile kaplanır. Tuz ve baharatlarla doldurulur. Cesedin üzeri, sihirli olduğuna inanılan kutsal metinlerin yer aldığı papirüs ve sargı bezleri ile sarılarak hava ile temas etmesi engellenir. Cesedin korunması alınan önlem ve sihirle sağlanmış olur. Bu artık ölümsüz bir cisimdir ki bu cisme “ Zet ” adını verirler. Ölüyü tekrar canlandırmak için mümkün olduğunca onun bire bir kopyası olabilecek bir statünün yapılmış olması da gereklidir. Mumya, cesedin sadece bozulmasını engellemekte fakat ona hayat veren hayat oluşumunu ( ruh anlatılmak isteniyor olmalı) korumaya yeterli gelmemektedir. Hayat oluşumunu işte bu statüler korumaktadır. Bunun için İsis’in oğlu Hor’un Oziris’e yaptığı canlandırma merasimi yapılır ölüye. Fakat inanca göre cisim ve statü canlanma için yeterli olmamaktadır. Oziris’in canlandırılması merasiminde yapılan sihir kullanılmalıdır ölüye.”

Metin, Firavunların tanrılaşmalarının anlatıldığı bölümlerle uzayıp gitmekte. Onun için bu konuyu başka bir zaman bırakarak yazımı bugün için bitiriyorum.

Aydın AKDENİZ

aakdeniz1965@hotmail.com

Written by Sarı Sayfalar

August 8, 2008 at 1:03 pm

Posted in Historic

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: